Priatelia-Our Friends

 

Karlheinz Mayer - kamainternational@web.de

 Daniel Carrero Gregorio - Spanish Police Collector - danicargre1969@hotmail.com

Andrey Pervakov - pervakov.andrei@mail.ru

Aloyzas Indrašius - Police hats and shoulders board  collector - aloyzasindra@gmail.com

Alfred Uransek - www.zollwachemuseum.at

 

ww.ipa-ba1.sk

 

 

Ďakujeme sponzorom za účasť na našom projekte.

We thank sponsors.

 

LB SERVIS - Predaj a servis registračných pokladní

 

RIKALUX SLOVAKIA s.r.o.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

+421 911 324 519